Mgr. Kateřina Sigmundová
Mgr. Petr Sigmund

advokáti

________________________________

advokátní kancelář,  Česká Lípa,  Jiráskova  614
tel.:  487 522 418,  fax:  487 824 015, e – mail:  info@aksigmundovi.cz

Mgr. Sigmundová  ID DS: t8xgdj6, ČAK: 04069;   Mgr. Sigmund ID DS: y3kgd8b, ČAK: 08636

   

ÚVOD   POSKYTOVANÉ
PRÁVNÍ SLUŽBY
  AKTUALITY   KONTAKTY       
PROVOZ V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Advokátní kancelář Mgr. Sigmundová, Mgr. Sigmund funguje v běžném režimu. Žádáme však klienty, aby si termíny schůzek sjednávali telefonicky na čísle 487 522 418.  Volejte prosím ve dnech pondělí – čtvrtek  v době  8.00 – 14.00 hodin a v pátek 8.00 – 12.00 hodin, event. se s námi spojte e-mailem info@aksigmundovi.cz.

Současně nabízíme, že v případě zájmu budeme poskytovat právní služby formou e-mailové korespondence či po telefonu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře.

Jsme rodinná advokátní kancelář se sídlem v České Lípě, poskytující prověřené, kvalitní a komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám. Kancelář tvoří sourozenecká dvojice advokátů spolupracujících ve sdružení a zkušená sekretářka. Sourozenecká vazba advokátů dle naší zkušenosti spojuje výhodu týmové spolupráce s přiměřenou formou specializace a praktickou zastupitelností. Výhodu práce v týmu shledáváme v ověřené zásadě - „víc hlav víc rozumu”, potřebnou mírou specializace se pak snažíme čelit stále rostoucí míře komplikovanosti a provázanosti jednotlivých právních odvětví. Spolupráce advokátů - sourozenců s sebou přináší pro klienta důležitou zastupitelnost, která zajišťuje, že v případě nepřítomnosti jednoho advokáta je klientovi k dispozici druhý, s věcí seznámený advokát.

Naše advokátní kancelář působí v České Lípě od roku 1996, kdy byla založena Mgr. Kateřinou Sigmundovou. Od roku 2000 pak vzájemně spolupracujeme ve sdružení.

Mgr. Kateřina Sigmundová je advokátkou od roku 1996. Vystudovala v řádném denním studiu Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které ukončila studia v roce 1992.

Mgr. Petr Sigmund je advokátem od roku 2000. Vystudoval v řádném denním studiu Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které ukončil studia v roce 1996.

Oba jsme  pojištěni a to jak rámcovou smlouvou uzavřenou prostřednictvím České advokátní komory, tak i současně  každý z advokátů zvlášť pro případ vzniku odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie.